Voor elke onderneming geldt dat ze eigenlijk over algemene voorwaarden dient te beschikken. Bedoelen we hiermee dat deze voorwaarden wettelijk zijn verplicht? Dat nu ook weer niet. Het is zo dat er op moment van schrijven zowel in Nederland als in België geen sprake is van ook maar enige verplichting met betrekking tot het bezitten van algemene voorwaarden. Toch is dit één van de eerste zaken die bedrijfsexperten aanraden. Hoe komt dat nu precies? Zeer eenvoudig. Op het ogenblik dat er zich een juridisch geschil voor zou doen is het mogelijk om altijd terug te vallen op de vastgestelde bepalingen in de AV. Heb je er niet voor gekozen om dergelijke voorwaarden op te laten stellen? Dan wordt het natuurlijk een compleet ander verhaal. We vertellen je er graag meer over hier op deze pagina.

Waarom zijn algemene voorwaarden zo belangrijk?

Als bedrijf is het op verschillende manieren mogelijk om geconfronteerd te worden met onverwachte situaties die leiden tot bijvoorbeeld een vervelende schadeclaim. Afhankelijk van de ernst van de schadeclaim is het mogelijk dat deze de financiële situatie van je onderneming gedurende enige tijd aanzienlijk hypothekeert. Het spreekt voor zich dat dit in de praktijk helemaal niet interessant is, integendeel. Om een dergelijke vervelende situatie te kunnen voorkomen spreekt het voor zich dat het van belang kan zijn om een bepaalde mate aan zekerheid of veiligheid in te bouwen. Dit is mogelijk door middel van algemene voorwaarden.

Met andere woorden, indien je ervoor kiest om algemene voorwaarden op te laten stellen beschik je altijd over een bepaalde basis om op terug te vallen. Ontbreken dergelijke voorwaarden? Dan is dat niet het geval met als gevolg dat je in bijvoorbeeld de rechtbank ook veel minder sterk staat. Ook wanneer er sprake is van wanbetalers is het overigens vaak zo dat er daarbij wordt verwezen naar de bepalingen zoals vastgelegd in de AV.

Enkele belangrijke tips om rekening mee te houden

Bovenstaande informatie heeft meteen duidelijk gemaakt dat de algemene voorwaarden ongelofelijk belangrijk zijn voor elke onderneming. Indien jij er ook voor wenst te kiezen voorwaarden op te (laten) stellen is het wel van belang om daarbij rekening te houden met een aantal niet onbelangrijke tips. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

  1. Zorg ervoor dat elke klant zich akkoord verklaart met de algemene voorwaarden;
  2. De AV moeten zo algemeen mogelijk worden gehouden;
  3. Verwijs naar de AV op facturen en offertes en in overeenkomsten;
  4. Het wordt aangeraden om de algemene voorwaarden ook in je website op te nemen;

De exacte inhoud waar AV’s over beschikken kan in de praktijk natuurlijk sterk verschillen. Het is dan ook zo dat het merendeel van de ondernemingen die er bestaan ervoor kiezen om hun eigen, unieke voorwaarden te hanteren. Dit geldt niet alleen voor wat het eventuele invorderingstraject van openstaande facturen betreft, maar ook voor bijvoorbeeld de bezwaren die gemaakt kunnen worden. Twijfel je over wat nu precies de inhoud van jouw algemene voorwaarden moet gaan worden? Laat ze dan vooral opstellen door een juridisch expert! Zo maakt Rocket Lawyer juridische diensten begrijpelijk en betaalbaar.